KABE CANLI

 


KABE CANLI İZLE
KABE HAKKINDA

İslam dininin ilk ibadet yeridir. Kabe Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindedir, yaklaşık küp şeklindedir. Kabe’nin etrafındaki alana Mescid-i Haram denilmektedir. Kura-ı Kerim’de Kabe’nin Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edildiği anlatılmaktadır. Kabe’yi günün 24 saati sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Kabe özellikle Hac mevsiminde daha çok izlenmektedir. Kutsal mekan Kabe’yi internetten izlemek için sitemizi ziyaret edin. Müslümanlar Dünya’nın neresinde olursa olsun namazlarını kılmak için yönlerini Kabe’ye dönerler. Kabe’ye dönme eylemine kıble denir. Müslümanlar İslam’ın şartlarından biri olan Hac vazifesini yerine getirmek için Kabe’yi ziyaret ederler. Hac esnasında Kabe iki defa ziyaret edilir. Bunlardan birincisi farz olan ziyaret tavafı, ikincisi ise vacip olan veda tavafıdır. Bu iki tavaf dışında yapılan tavaflar sünnettir. Tavaf, saat yönünün tersi yönde Hacerül Esved köşesinden başlayarak Kabe’nin etrafında yedi defa yürümek demektir. Tavaf esnasında Kabe’nin etrafında dönülen bir tura şavt denir. Tavaf Hac vazifesi sırasında farz olduğu gibi Umre’nin de şartları arasındadır. Kabe’de hac mevsiminde yaklaşık 6 milyon hacı tavaf yapabilmektedir.

KABE’NİN YAPISI VE ÖLÇÜLERİ

Müslümanların kıblesi Kabe’nin içinde bulunduğu alanın etrafındaki mescide Mescid-i Haram denir. Kabe yaklaşık küp biçimindedir. Kabe’nin 4 duvarından kuzeydoğu’da olanı 12.63 metre, kuzeybatı duvarı 11.03 metre, güneybatıda olan duvar 13,10 metre ve güneydoğu tarafındaki duvarı 11,22 metre’dir. Kabe’nin yüksekliği 13 metredir. Kabe 145 metrekare alan üzerine, Mekke tepelerinden çıkarılan Granit taşlardan yapılmıştır.
KABE’NİN BÖLÜMLERİ
Kabe’nin içine yılda iki defa girilmektedir. Kabe’nin içine girilmesinin amacı, Kabe’yi temizlemektir. Kabe’nin içine girildiği zamanlar Ramazan ayı başlamadan önce ve Hac başlamadan 15 gün öncesidir. Kabe’nin anahtarı Beni Şeybe kabilesinde bulunmaktadır. Bunun için Kabe’nin içine Beni Şeybe kabilesinin üyeleri ve seçilmiş misafirler girebilir. Kabe’nin yapısı yüksek olduğu için Kabe’ye merdivenle girilebilmektedir. Kabe’nin tavanı ahşaptır. Tabanı ise mermer ve kireç taşından karelerle kaplıdır. Tabandan tavana kadar olan iç duvarların alt kısmı mermerle kaplıdır. Mermerle kaplı alt kısmın üst taraflarında, üzerinde Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılı olduğu mermer tabletler bulunmaktadır. İç duvarların en üst kısmında, yine üzerine altın işlemeli ayetler yazılı olan yeşil bez ile kaplıdır. Kabe’nin diğer bölümleri ise şöyledir.
1) Hacerü’l Esved : Hacerü’l Esved taşı Cennet’ten gelen siyah parlak bir taştır. Kabe’nin doğu köşesinde bulunur. Hacerü’l Esved taşı Kabe’de çıkan bir yangında ısı değişimi nedeniyle 15 parçaya ayrılmıştır, bunu için günümüzde gümüşten yapılmış bir çerçeve ile bir arada tutulmaktadır. Hacerü’l Esved taşı, 930 yılında Kabe’yi basan Ebu Tahir Cannabi komutasındaki Karamitiler tarafından Doğu Arabistan’daki el-Ahsa vahasına kaçırılmıştır. Kutsal taş kaçırıldıktan 22 yıl sonra 952 yılında, Abbasiler taşı geri almak için çok yüklü fidye ve tazminat ödemişlerdir.
2) Kabe Kapısı : Kabe’nin kapısı zeminden 2 metre 13 cm yüksekliktedir.
3) Altın Oluk (Mızab) : Altın Oluk Kabe’nin kuzey duvarı üzerinde bulunur. Yağan yağmur sularının Kabe’nin üzerinden indirmek için 1627 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından altından yaptırılmıştır.
4) Şadervan : Kabe duvarlarının diplerini yağmur ve sel sularından korumak için mermerden yapılmış korumalardır.
5) Hicr : Hicru İsmail olarak da bilinir. Kabe’nin batı duvarı önünde bulunur. 90 cm yüksekliğinde 1,5 m eninde mermerden yapılmış, İsmail Duvarı veya Hatim adı verilen yarım daire şeklinde duvarla çevrili bölgedir.
6) Multezem : Kabe’nin doğu duvarında Hacerü’l Esved taşı ile Kabe kapısı arasında kalan kısımdır. Hadislerde Multezem’in duaların kabul olduğu yer olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle multezem’in karşısında dua edilir.
7) Makam-ı İbrahim : Hz. İbrahim ve oğlu Hz İsmail tarafından Kabe yapılırken Hz İbrahim’in ayak izini bıraktığı yerdir.
8) Hacerü’l Esved köşesi veya Şark köşesi : Doğu Köşesi.
9) Yemani veya Ruknelyemani köşe: Güney Köşesi.
10) Şami köşe : Batı köşesi.
11) Iraki Köşe : Kuzey köşesi.
12) Kabe örtüsü : Kısve de denir. Kabe’nin üzerine örtülen altın işlemeli siyah örtüdür. Kabe örtüsü ipekli kumaştan dokunmuştur ve üzerinde Kelime-i Şehadet işlenmiştir. Kabe’nin örtüsü her sene Hac mevsiminde yenisi ile değiştirilmektedir.
13) Kabe’yi tavaf ederken, Tavaf’ın başlangıç çizgisi olan mermer bant.
14) Cebrail Makamı : Kabe’nin doğu duvarı önünde bulunan mevkiidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.